Na co zwrócić uwagę, wybierając kurs na opiekunkę dziecięcą?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/4/szkolenie-dla-dziennego-opiekuna/src-BlogOpie

Opiekunka dziecięca jest zawodem, który często kojarzy się z pracą dla kobiet, co nie jest prawdą. Zawód ten mogą wykonywać również mężczyźni – wymogiem są potwierdzone kwalifikacje do pełnienia zawodu opiekunki dziecięcej, a nie płeć opiekuna. W poniższym artykule przedstawimy jasne i ciemne strony pracy opiekuna dziecięcego oraz najlepszą formę uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Aby pracować jako opiekunka dziecięca, należy mieć ukończony 18 rok życia oraz szkołę średnią. Pracę można podjąć u osób prywatnych, albo np. w domach dziecka, szpitalach i placówkach medycznych. Do zadań opiekunki dziecięcej mogą należeć takie czynności jak: dbanie o higienę dziecka, zapewnienie mu posiłków, rozrywki, zabieranie na spacery, dbanie o rozwój poszczególnych umiejętności dziecka. Ponadto opiekunka powinna również dbać o wygląd i czystość pomieszczenia, w którym przebywa dziecko. Opiekunka powinna jak najlepiej poznać powierzone jej dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter. Dlatego osoba ta powinna charakteryzować się spostrzegawczością, komunikatywnością, odpowiedzialnością, opiekuńczością, rzetelnością, uczciwością, empatią oraz cierpliwością. Jeżeli ktoś posiada powyższe kompetencje i lubi pracę z dziećmi, to będzie w zupełności usatysfakcjonowany tą pracą.

Mimo powyższych kompetencji, kandydat na opiekuna dziecięcego powinien mieć ukończony kurs potwierdzający kwalifikacje do pełnienia tego zawodu. Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online.

Kurs na opiekunkę dziecięcą online pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu, dzięki czemu zaoszczędzają czas oraz pieniądze.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS i przekazywana jest drogą elektroniczną. W taki sam sposób zdawany jest egzamin, a jego ukończenie warunkuje otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiPS i będący pełnoprawnym dokumentem wydawanym na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzający uzyskane uprawnienia. Dodatkowo, kurs można prowadzić równolegle z praktykami, przez co czas trwania kursu nie wydłuża się jak w przypadku korzystania z kursów stacjonarnych.