Jak wygląda praca opiekuna dziennego?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/4/szkolenie-dla-dziennego-opiekuna/src-BlogOpie

Praca z dziećmi dla jednych wydaje się pracą marzeniem, a dla drugich bardzo męczącym zawodem. Nie należy jednak zapominać, że praca ta jak każda inna posiada wady i zalety. W tym artykule przedstawimy plusy i minusy pracy opiekuna dziennego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określa, że opiekun dzienny podejmuje zorganizowaną opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat. Taka organizacja opieki daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach. Opiekun dzienny może sprawować opiekę na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich, gdzie nie ma rozbudowanej infrastruktury. Pod jego opieką mogą znajdować się dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat trzech, w ilości do maksymalnie pięciu dzieci.

Kandydat na opiekuna dziennego powinien mieć ukończony 18 rok życia i przynajmniej szkołę średnią. Mimo wielu kompetencji, powinien posiadać również potwierdzenie swoich kwalifikacji. Na rynku istnieje wiele kursów proponujących naukę tego zawodu poczynając od stacjonarnych, na niestacjonarnych kończąc. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest nauka poprzez kursy online.

Kursy e-learningowe proponują łatwy i szybki dostęp do uzyskania wymaganych kwalifikacji. Kurs opiekuna dziennego online pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu, dzięki czemu zaoszczędzają pieniądze i czas.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS i przekazywana jest drogą elektroniczną. W taki sam sposób zdawany jest egzamin, a jego ukończenie warunkuje otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiPS i będący pełnoprawnym dokumentem wydawanym na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzający uzyskane uprawnienia. Platformą, która gwarantuje kursantom kwalifikacje zgodne z MPiPS jest opiekun.net.