Opiekunka dziecięca – kurs dla kogo i jak wygląda ta praca?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/4/szkolenie-dla-dziennego-opiekuna/src-BlogOpie

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – opiekunka dziecięca podejmuje zorganizowaną opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat. Taka organizacja opieki daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach. Opiekunka dziecięca może sprawować opiekę na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich, gdzie nie ma rozbudowanej infrastruktury. Pod jej opieką mogą znajdować się dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat trzech, w ilości do maksymalnie pięciu dzieci.

Do zadań opiekunki dziecięcej mogą należeć takie czynności jak: dbanie o higienę dziecka, zapewnienie mu posiłków, rozrywki, zabieranie na spacery, dbanie o rozwój poszczególnych umiejętności dziecka. Ponadto opiekunka powinna również dbać o wygląd i czystość pomieszczenia, w którym przebywa dziecko. Opiekunka powinna jak najlepiej poznać powierzone jej dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter. Dlatego osoba ta powinna charakteryzować się spostrzegawczością, komunikatywnością, odpowiedzialnością, opiekuńczością, rzetelnością, uczciwością, empatią oraz cierpliwością.

Do wymagań formalnych zalicza się fakt, iż kandydatka na opiekunkę dziecięcą powinna mieć ukończony przynajmniej 18 rok życia i szkołę średnią. Mimo powyższych kompetencji, kandydatka na opiekunkę dziecięcą musi posiadać pisemne potwierdzenie swoich kwalifikacji.

Takie kwalifikacje dają wszelkiego rodzaju kursy dokształcające. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Zgodnie z MPiPS kurs opiekunki dziecięcej powinien trwać 160 godzin, w tym powinien posiadać 30 godzin praktyki zawodowej. Zgodny z tymi wymogami kurs opiekunki dziecięcej online proponuje portal opiekun.net.

Kursy e-learningowe są doskonałym rozwiązaniem dla każdej osoby ceniącej sobie komfort nauki, łatwość dostępu do materiałów oraz zgodność treści ze wszelkimi standardami. Kurs opiekunki dziecięcej online pozwala kursantom zaoszczędzić czas i pieniądze.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS, a ukończenie kursu, poprzez zdanie egzaminu, warunkuje otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiPS. Ponadto, nie trzeba odnawiać uzyskanych dokumentów, ponieważ są one dożywotnie i zapewniają pełne wymagane kwalifikacje.