MASZ PYTANIA? Napisz pod adres: kontakt@e-opiekun.pl lub zadzwoń pod numer telefonu: +48 71 711 99 00

FAQ - częste pytania i odpowiedzi

1) Co daje mi ukończenie kursów na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, opiekuna dziennego, wolontariusza?

Po ukończeniu kursu on-line otrzymuje się kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w charakterze opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych, opiekuna dziennego, wolontariusza. Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie z rozporządzeniem), dzięki czemu może podjąć legalne zatrudnienie w charakterze opiekuna/wolontariusza.

Posiadamy zgodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na organizację kursu, dzięki czemu nie musisz się martwić o wiarygodność zaświadczenia. Nr zgody: DSR-I.533.3.2023.DP z dnia 23.02.2023 r.

2) Czy zaświadczenia trzeba odnawiać/uaktualniać?

Zaświadczenia są wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

3) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Portal e-opiekun.pl  każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez portal e-opiekun.pl bez instytucji pośredniczących.

4) Czy na zaświadczeniu jest adnotacja, że był to kurs on-line?

Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs online. Zaświadczenie jest dokładnie takie samo jak w przypadku ukończenia kursu metodą stacjonarną.

5) Ile czasu zajmuje zapoznanie z całym materiałem kursu?

To Ty decydujesz ile czasu chcesz poświęcić na kurs. Kursy programowo trwają 280/160/80/40 godzin. Jednak pamiętaj, że nasze kursy nie są kursami grupowymi, więc czas trwania kursu zależy od Twoich predyspozycji oraz dyspozycyjności czasowej. Pamiętaj również, że kurs on-line umożliwia realizację praktyk równolegle do kursu realizowanego na platformie, dzięki czemu kurs ukończysz w zdecydowanie w krótszym czasie.

6) W jakim czasie muszę ukończyć wybrany kurs?

Kurs zaczynasz i kończysz kiedy chcesz. Nie ma limitu czasowego, w którym musisz ukończyć kurs.

7) Jak wygląda nauka podczas kursu on-line?

Portal e-opiekun.pl przygotował dla wszystkich dużą porcję wiedzy zawartą w czytelnych prezentacjach i załącznikach. Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie sprawowania opieki. 

8) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej?

Platforma jak tak skonstruowana, aby żaden kursant nie miał problemu z zalogowaniem się do platformy oraz przeglądaniu prezentacji, załączników czy ćwiczeń. Jednak w razie jakichkolwiek problemów służymy pomocą: kontakt@e-opiekun.pl

9) Czy kursy on-line są niezawodne w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym z najnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępność usługi przez 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich przerwach technicznych i konserwacyjnych będziemy informować dużo wcześniej na łamach portalu.

10) Czym są „testy cząstkowe” w kursach on-line?

„Testy cząstkowe” to testy znajdujące się pod koniec każdego tematu i są testami wielokrotnego wyboru. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego zawsze możesz spróbować zaliczyć go ponownie lub wrócić jeszcze raz do odsłuchanej wcześniej lekcji. Pozwala to zapoznać się dokładniej z przygotowanym przez nas materiałem i podejść do testu cząstkowego jeszcze raz.

11) Czym jest „Praca zaliczeniowa”?

Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na jeden z dostępnych tematów. Praca zaliczeniowa powinna zawierać maksymalnie 1 stronę A4 napisaną osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod tematem „Praca zaliczeniowa”.

12) Czym jest „Test generalny”?

Test generalny jest ostatnim szczeblem do uzyskania kwalifikacji zawodowych i składa się z 20 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia Testu generalnego to 15/20. Do Testu generalnego można podchodzić wielokrotnie, aż do momentu zaliczenia.

13) Czym jest „Formularz końcowy”?

Formularz kontaktowy wypełniasz po zaliczeniu  „Testu generalnego”. Wypełnienie „Formularza końcowego” jest niezbędne, ponieważ podajesz w nim dane, które są potrzebne do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu.

14) Jak wygląda odbiór zaświadczenia?

a) Piszesz „Pracę zaliczeniową”
b) Zaliczasz „Test Generalny”
c) Wypełniasz „Formularz kontaktowy”
d) zaświadczenie wysyłamy do Ciebie w ciągu 48 h na podany w „Formularzu kontaktowym” adres zamieszkania.

15) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

16) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą e-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności naszej platformy wymagane są najnowsze wersje przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

17) Generowanie faktury.

Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

18) Jakie są warunki, aby zapisać się na szkolenie?

Aby przystąpić do szkolenia, należy mieć:

- ukończoną szkołę średnią

- ukończony 18 rok życia

UWAGA: Warunkiem uzyskania kwalifikacji Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym jest posiadanie wykształcenia średniego. W przypadku braku wykształcenia średniego kursant może zrealizować kurs Dziennego Opiekuna. 

19) Jak wygląda część praktyczna?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej praktyki w Szkoleniu na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym wynoszą 80 godzin, natomiast w Szkoleniu dla dziennego opiekuna 30 godzin.

W momencie aktywacji kursu zostają wysłane dokumenty w postaci dziennika praktyk oraz deklaracji na adres mailowy kursanta wskazany podczas rejestracji.

Część praktyczna może zostać zrealizowana w dowolnym żłobku lub klubie dziecięcym. Najczęściej jest to instytucja położona najbliżej miejsca zamieszkania kursanta.

Z ww. dokumentami należy udać się do wybranego żłobka lub klubu dziecięcego celem odbycia praktyk.

Po uzupełnieniu dokumentów prosimy o wysłanie skanów w załączeniu mailowym na adres kontakt@e-opiekun.pl.

Prosimy pamiętać, iż pozostałe kursy nie zawierają obowiązku realizacji praktyk.

20) Dla kogo przeznaczone są szkolenia uzupełniające?

Dla osób posiadających kwalifikacje Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym lub Opiekuna dziennego, jednak nie pracowały jako opiekun powyżej 6 miesięcy. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, aby podjąć zatrudnienie przy opiece nad dziećmi poniżej 3 roku życia, należy posiadać pełne kwalifikacje.