Opiekunka dziecięca. Na co zwrócić uwagę wybierając odpowiedni dla siebie kurs?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/4/szkolenie-dla-dziennego-opiekuna/src-BlogOpie

Opiekunka dziecięca jak sama nazwa wskazuje zajmuje się dziećmi, wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. W tym celu musi nawiązać z dzieckiem kontakt zarówno werbalny jak i pozawerbalny. Opiekunka powinna jak najlepiej poznać powierzone jej dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter. Do zadań opiekunki mogą należeć takie czynności jak: dbanie o higienę dziecka, zapewnienie mu posiłków, zapewnienie rozrywki, zabieranie na spacery, dbanie o rozwój poszczególnych umiejętności dziecka. Ponadto opiekunka może dbać o wygląd i czystość pomieszczenia, w którym przebywa dziecko. W niektórych sytuacjach opiekunka musi dzieciom zastąpić najbliższych. Może tak się dziać np. w domach małego dziecka czy w szpitalach. Opiekunka bierze wtedy odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem, pielęgnację i wychowanie.

Kandydatka na opiekunkę do dziecka powinna mieć ukończony 18 rok życia i przynajmniej szkołę średnią. Mimo wielu kompetencji, powinna posiadać również potwierdzenie swoich kwalifikacji. Na rynku istnieje wiele kursów proponujących naukę tego zawodu poczynając od stacjonarnych, na niestacjonarnych kończąc.

Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Zgodnie z MPiPS kurs na opiekunkę dziecięcą powinien trwać 160 godzin, w tym powinien posiadać 30 godzin praktyki zawodowej. Zgodny z tymi wymogami kurs na opiekunkę dzienną online proponuje portal opiekun.net.

Kursy e-learningowe proponują łatwy i szybki dostęp do uzyskania wymaganych kwalifikacji. Kurs opiekunki dziecięcej online pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu, dzięki czemu zaoszczędzają pieniądze i czas.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS i przekazywana jest drogą elektroniczną. W taki sam sposób zdawany jest egzamin, a jego ukończenie warunkuje otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiPS i będący pełnoprawnym dokumentem wydawanym na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzający uzyskane uprawnienia.