Jak wygląda wynagrodzenie opiekuna w żłobku?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/1/szkolenie-na-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym/src-BlogOpieZar

Praca opiekuna w żłobku wiąże się z pracą z naprawdę małymi dziećmi, co wymaga sporych umiejętności opiekuńczych oraz odpowiednich kwalifikacji do wykonywania takiego zawodu. W tym artykule opiszemy na czym polega ten zawód, jakie jest średnie wynagrodzenie  oraz jak zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku.

Praca opiekuna w żłobku wykonywana jest najczęściej od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym 6:00-18:00, w zależności jak czynny jest żłobek. Praca jest wykonywana w systemie zmianowym.

Jeżeli chodzi o kwestię wynagrodzenia opiekuna w żłobku, to zaczyna się ono od kwoty 2100 PLN brutto (1530 PLN netto), czyli najniższej krajowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku, zarówno na umowie o pracę, jak i na zleceniu. Niższa pensja jest naruszeniem praw pracowniczych. Jeżeli podejmuje się zatrudnienie na umowę o pracę w placówce państwowej należy również dodać do tego różnego typu dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, które przysługują pracownikom państwowym, np. „trzynastki”, premie świąteczne itp.

Aby zostać opiekunem w żłobku należy być osobą komunikatywną, szczególnie w relacji z najmłodszymi, empatyczną oraz opiekuńczą. Dobrze też mieć ukończone studia z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Również przyjmowane są osoby mające udokumentowane kwalifikacje pielęgniarskie, położnicze lub opiekuna dziecięcego. Nie są jednak skreślane osoby bez studiów wyższych, ponieważ wystarczy, że taki kandydat ma ukończone odpowiednie szkolenie kwalifikujące do pracy z małymi dziećmi, które daje mu takie same uprawnienia do wykonywania tego zawodu co ukończone studia.

Na rynku występuje wiele form szkoleń dokształcających z zakresu opiekuna w żłobku, które są alternatywą 5-letnich studiów kierunkowych, dające te same uprawnienia co skończone studia w tym zakresie i możliwość ukończenia ich szybciej, bo w 1 miesiąc.

Platformą, która gwarantuje kursantom kwalifikacje zgodne z MPiPS jest opiekun.net, oferująca kursy metodą e-learningową. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu, dzięki czemu zaoszczędzają pieniądze i czas.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS.