Na czym polega praca opiekuna w żłobku?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/1/szkolenie-na-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym/src-BlogOpiePrac

Praca opiekuna w żłobku wiąże się z pracą z naprawdę małymi dziećmi, co wymaga sporych umiejętności opiekuńczych oraz odpowiednich kwalifikacji do wykonywania takiego zawodu.

Aby pracować jako opiekun w żłobku należy być osobą pełnoletnią, komunikatywną, otwartą, empatyczną, niekaralną oraz posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Pisząc o wymaganych kwalifikacjach, trzeba rozumieć, że chodzi o odpowiednią wiedzę z zakresu opieki nad dziećmi, psychologii, biologii, fizjologii, wychowania oraz animowania czasu wolnego, zgodną z wszelkimi wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W zakres znaczenia słowa ‘kwalifikacje’, wchodzi również doświadczenie czyli praktyka w konkretnym kierunku, tutaj opiece nad dziećmi do lat 3.

Żłobki zazwyczaj są czynne w godzinach 6:00-17/18:00, ale pracownicy pracują w systemie zmianowym. W Polsce norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40h, a dniowa 8h, stąd też osoby zatrudnione na umowę o pracę w żłobku, mogą liczyć się z mniej-więcej takim wymiarem godzin pracy dziennej. Może się zdarzyć nieco inny rozkład godzin pracy w ciągu dnia, ale nie powinien przekraczać normy tygodniowej.

Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Nie jest to jednak jedyny wymóg, ponieważ opiekunem może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna. Powyższe wymogi reguluje rozporządzenie MPiPS, które również określa zakres dydaktyczny, jaki powinien znać opiekun w żłobku.

Na polskim rynku funkcjonuje wiele różnych metod kształcenia poczynając od metod stacjonarnych do niestacjonarnych. Jednakże najmodniejszą formą, a zarazem najbardziej innowacyjną i praktyczną jest wybór nauki w formie kursów e-learningowych. Jest to opcja, dzięki której zaoszczędza się czas oraz pieniądze, a cała zdobyta wiedza, wraz z praktykami, jest zgodna z wymogami MPiPS, co oznacza, że materiał dydaktyczny pokrywa się w pełni z materiałem realizowanym na kursach stacjonarnych Sprawdzone i wiarygodne kursy posiada w swojej ofercie portal opiekun.net.