Opiekun w żłobku. Jak wybrać odpowiedni kurs online?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.opiekun.net/kursy/1/szkolenie-na-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym/src-BlogOpie

Opiekun w żłobku, to praca z naprawdę małymi dziećmi i wymaga sporych umiejętności opiekuńczych oraz odpowiednich kwalifikacji do wykonywania takiego zawodu. W tym artykule przedstawimy wymogi dotyczące pracy opiekuna w żłobku oraz najlepsze rozwiązanie, aby potwierdzić swoje kwalifikacje.

Aby pracować, jako opiekun w żłobku należy być osobą pełnoletnią, komunikatywną, otwartą, empatyczną, niekaralną oraz posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Pisząc o wymaganych kwalifikacjach, trzeba rozumieć, że chodzi o odpowiednią wiedzę z zakresu opieki nad dziećmi, psychologii, biologii, fizjologii, wychowania oraz animowania czasu wolnego, zgodną z wszelkimi wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W zakres znaczenia słowa ‘kwalifikacje’, wchodzi również doświadczenie, czyli praktyka w konkretnym kierunku, tutaj opiece nad dziećmi do lat 3. A jeśli posiadamy takie kompetencje to co zrobić, by nabyć odpowiednie kwalifikacje?

Na rynku występuje wiele form szkoleń dokształcających z zakresu opiekuna w żłobku, które są alternatywą 5-letnich studiów kierunkowych, dające te same uprawnienia co skończone studia w tym zakresie i możliwość ukończenia ich szybciej, bo w 1 miesiąc. Takie szkolenie powinno trwać 280 godzin, w tym 80 godzin powinna zająć praktyka. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dostępne kursy na rynku mają potwierdzenie kwalifikacji zgodne z MPiPS i należałoby przed przystąpieniem do kursu to zweryfikować.

Platformą, która gwarantuje kursantom kwalifikacje zgodne z MPiPS jest opiekun.net, oferująca kursy metodą e-learningową. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu, dzięki czemu zaoszczędzają pieniądze i czas.  Treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS. Drogą elektroniczną przekazywane są materiały i zdawany jest egzamin, którego ukończenie warunkuje otrzymanie zaświadczenia, będącego pełnoprawnym dokumentem wydawanym na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzającym uzyskane uprawnienia. Przewaga takiego rozwiązania, jest również fakt, iż wymagane praktyki zawodowe można wykonywać równolegle z kursem, dzięki czemu nie wydłuża się czas całego szkolenia, jak w przypadku kursów stacjonarnych.